הרשם חינם לקבלת מידעון (באי מייל או בפקס) מי השרון טכנולוגיות בנושאי מיגון אש פסיבי.

For free information (email or fax) from M.H.S Technologies
please complete the form below.

* שם פרטי * Name:
 *שם משפחה * Last Name:

תפקיד

Position:
חברה Company:

 * טלפון

* Phone Number:
פקס Fax Number:
 * אי מייל * email:
מדינה

Country:
Comments

רוצה להירשם

כן yes - |לא no - Join:

To be removed from our Mailing List please follow this link: [ click here ]

להסרה מרשימת התפוצה שלח מייל ל: [ click here ]

מי השרון טכנולוגיות בע"מMay Hasharon Technology
סמטת התבור 3, אזור התעשיה סגולה,
ת.ד. 4606, פתח תקוה 49277
טלפון 03-9343001 פקס 03-9343002
doors@mhstech.com
מפה לחץ כאן
חיבור לאתר חברת האם : מי השרון 84 בע"מ
www.may-hasharon.co.il

M.H.S Technologies Ltd.
3 Simtat Hatavor, Segula Industrial zone,
P.O.box 4606, 49277, Petach Tikva. Israel
Tel. +972-3-9343001
Fax +972-3-9343002
doors@mhstech.com
Map Quest link, click here]


For direction click here :: מפה לחץ כאן