סרט פנל מבודד מטופל ב FF88 סרטון המציג בדיקת זכוכית חסינת אש ל 120 דקות כולל מעבר אש ובידוד קרינת החום

INTERFLAM the only glass in the world that provides 120 minutes integrity and radiation control. Watch this video from the local test in Israel.

File Size: 3.87 MB
File Type: FF88.wmv
Download click here

File Size: 4.34 MB
File Type: glass_test_012.wmv
Download click here
מצ"ב סרטון של בדיקת קולר מתוצרת STI המשמש לאיטום מעבר אש של צינור פלסטיק מתכלה (PVC או גביריט). מצ"ב סרטון בדיקה במכון התקנים הישראלי, בחלון זכוכית חסינת אש קבוע, המשמש כמחיצה חסינת אש שקופה, לפי תקן ישראלי 931 דרגת עמידות האש, כולל בידוד, שהושגה 102 דקות.
File Size: 4.63 MB
File Type: sti_collar_vid.wmv
Download click here
File Size: 3.89 MB
File Type: window_test_01.wmv
Download click here

אנא פנו אלינו טלפונית: 03-9343001

 - באי-מייל לקבלת אישורים.